HUNDAR
     
 


Texter av Ingrid Lingmark

Sjukdomsinfo

Något om ärftliga defekter hos hund

Hundaggressivitet - finns det?

"Arga" hundar. av Ingrid Lingmark

Alfahannen och alfahonan

Något om leishmania

Kastrering eller sterilisering

Hundar stjäls!

Sponsorhundar

Aktiveringstips

3 företag att vifta på svansen åt!

Tänk på detta innan du adopterar
Att adoptera en hemlös hund
En CHANS-hunds tankar
Hundar som söker hem
Hund o katt! Hur går det?
Bli jourhem

Hundar som fått hem i Sverige
Berättelser från hundar som fått en CHANS
Min ISA-hund
Bilder och hälsningar från CHANS-hundar

Hundarna som aldrig fick en CHANS

Är det fel att adoptera en utländska hund?

Är utländska hundar farliga?

Ett liv i solen! Har hundarna det bättre vid Medelhavet?

SDR - inlägg av Sven Stenson

ZACK - en hemlös hund från Kreta.

OLGA - en gatuhund från Azorerna

Valparna i lådan (EMIR)

NICKE - en hemlös hund från Rethymnon

Hur har det gått för NICKE? 2007

NICKE har somnat in

Sagan om semesterhunden

FREDDIE har somnat in

Lika inför tullen?

Den gamla kedjehunden NICKOS sista dag

KAJSA från Kreta har somnat in

Kvinna ihjälbiten av hundar - sanningen

 
     
<% strSQL = "SELECT * FROM counter" Set objRS = objConn.Execute(strSQL) %> <% Session("hundar") = objRS("hundar") %> <% Session("hundar") = Session("hundar") + 1 %> <% strSQL = "UPDATE counter SET " _ & "hundar = '" & Session("hundar") & "' " _ & "WHERE ID = " & objRS("ID") objConn.Execute(strSQL) objConn.Close() %>