Några hundar som fått en CHANS!
     
  Dimos  
  Malinka  
  Aza  
  Bruno  
  Blondie  
  Zoran  
  Rex  
  Sven  
  Frank  
  Nero  
  Frodo  
  Barny  
  Charlie  
 
Hundar som kom under ISA-tiden
 

© CHANS - Charity for Animals Society

<% strSQL = "SELECT * FROM counter" Set objRS = objConn.Execute(strSQL) %> <% Session("lyckat") = objRS("lyckat") %> <% Session("lyckat") = Session("lyckat") + 1 %> <% strSQL = "UPDATE counter SET " _ & "lyckat = '" & Session("lyckat") & "' " _ & "WHERE ID = " & objRS("ID") objConn.Execute(strSQL) objConn.Close() %>