INGEGERDS RAPPORTER FRÅN KRETA

 

Ingegerd Öhman bor åter på Kreta. De nyare rapporterna överst.

 

Ingegerd Öhmans rapporter om arbetet i Chania på Kreta: