CHANS styrelse består av:

 
Ingrid Sunding Ordförande
Slånbärsvägen 7, 6 tr
182 36 DANDERYD
Hem: 08 - 667 26 24
ingrid@chanshund.com
Presentation
Monica Ohlsson Kassör
Telefon: 08-579 331 65
monica@chanshund.com
Presentation
Marie -Louise Anekrans Sekreterare
Telefon:076 - 22 33 281
marie-louise@chanshund.com
Presentation
Lennart Marcko Registerförare
Stockholm
Hem: 08 - 667 26 24
Mobil: 073 - 772 81 95
lennart@chanshund.com
Presentation

Ewa Rasmussen Ledamot
Västerhaninge

Telefon: 073 - 77 444 01
ewaraen@hotmail.com
Diana Lockner Ledamot
Stockholm
072-733 66 94
dianaaffe@gmail.com
   

Susanne Lagergren Suppleant
Stockholm

Susanne@complettredovisning.se


 

 

 

   

Organisationsnummer: 802409-7936
Postgiro: 15 63 80-8

© CHANS - Charity for Animals Society

<% strSQL = "SELECT * FROM counter" Set objRS = objConn.Execute(strSQL) %> <% Session("styrelse") = objRS("styrelse") %> <% Session("styrelse") = Session("styrelse") + 1 %> <% strSQL = "UPDATE counter SET " _ & "styrelse = '" & Session("styrelse") & "' " _ & "WHERE ID = " & objRS("ID") objConn.Execute(strSQL) objConn.Close() %>