LENNART

I barndomen hade vi hund i familjen ett tag och de senaste 25 åren har jag haft hund utan avbrott. Det har varit ett par större problemhanar (svenska) som jag tagit över och försökt få ordning på. Det är mycket givande att ta sig an en problemhund och ge den ett bättre liv, men det påverkar tillvaron mycket att ha en hanhundsilsken hund som man måste passa hela tiden. Jag tycker jag gjort mitt på den fronten och vill nu ha lite lättsammare hundar.
Jag har p.g.a. arbetet inte tid att ägna mig riktigt så mycket åt CHANS som jag skulle önska. Men eftersom jag är mycket dataintresserad så sköter jag all data- och utskriftshantering, utskick och håller även ordning på medlemsregistret.
Att se hur en hund som Mimi som levt vild i Spanien, förmodligen utslängd då hon skulle ha valpar, anpassa sig så väl till ett liv i en familj i Stockholm, visar verkligen hundens möjligheter.

© CHANS - Charity for Animals Society

<% strSQL = "SELECT * FROM counter" Set objRS = objConn.Execute(strSQL) %> <% Session("lennart") = objRS("lennart") %> <% Session("lennart") = Session("lennart") + 1 %> <% strSQL = "UPDATE counter SET " _ & "lennart = '" & Session("lennart") & "' " _ & "WHERE ID = " & objRS("ID") objConn.Execute(strSQL) objConn.Close() %>