CHANS SKICKAR

 

Förteckning över pengar som skickats från och via CHANS till respektive mottagare.
Här redovisas gåvor från föreningen, andra gåvor och sponsorpengar tillsammans då de oftast slås ihop för att spara transaktionskostnad.
Förteckningen avser pengar som skickats 1/1 2013 - 31/12 2013.

3 december. 935 kr till Ingegerd på Kreta för mattransport till sheltret Angels Ark

22 november. 7.000 kr till Gundi på Kreta

22 november. 7.000 kr till Ingegerd på Kreta

22 november. 7.000 kr till EMIR

12 september. 2.075 kr till Ingegerd på Kreta

3 juli. 2.500 kr till Ingegerd för kedjehundarna

5 juni. 5.000 kr till Ingegerd på Kreta

31 maj. 3.029 kr till Gundi på Kreta.

3 juni. 10.144 kr till EMIR

11 februari. 900 kr till Ingegerd på Kreta

11 januari. 625 kr till Ingegerd på Kreta


Till sidan för 2012