CHANS SKICKAR

 

Förteckning över pengar som skickats från och via CHANS till respektive mottagare.
Här redovisas gåvor från föreningen, andra gåvor och sponsorpengar tillsammans då de oftast slås ihop för att spara transaktionskostnad.
Förteckningen avser pengar som skickats 1/1 2012 - 31/12 2012.

12 december. 1.500 kr till Ingegerd på Kreta

21 november. 11.192 kr till EMIR

15 november. 7.828 kr till Gundi på Kreta

14 november. 4.405 kr till Ingegerd på Kreta

21 september. 13.043 kr till EMIR

5 september. 1.500 kr till Ingegerd på Kreta

5 juni. 7.000 kr till Ingegerd på Kreta

5 juni. 13.654 kr till EMIR

5 juni. 10.231 kr till Gundi på Kreta

16 maj. 1.000 kr till Ingegerd på Kreta

29 mars. 1.350 kr till Ingegerd på Kreta


Till sidan för 2011