CHANS SKICKAR

 

Förteckning över pengar som skickats från och via CHANS till respektive mottagare.
Här redovisas gåvor från föreningen, andra gåcor och sponsorpengar tillsammans då de oftast slås ihop för att spara transaktionskostnad.
Förteckningen avser pengar som skickats 1/1 2011 - 31/12 2011.

23 december. 11.995 kr till EMIR
7.595 kr till Gundi på Kreta
2.000 kr till Ingegerd på Kreta

3 augusti. 4.507 Skr till Gundi på Kreta

25 juli. 1.450 Skr till Ingegerd på Kreta

22 juli. 17.420 Skr till EMIR

28 april. 4.000 Skr till Ingegerd på Kreta

6 april. 700 Skr till Ingegerd på Kreta

15 mars. 14.094 Skr till EMIR

1 feb. 588 Euro till Gundi på Kreta

1 feb. 8.625 Skr till EMIR i Polen

1 feb. 2.350 Skr till Ingegerd på Kreta


Se sidan för 2010