CHANS SKICKAR

 

Förteckning över pengar som skickats från och via CHANS till respektive mottagare.
Här redovisas gåvor från föreningen, andra gåcor och sponsorpengar tillsammans då de oftast slås ihop för att spara transaktionskostnad.
Förteckningen avser pengar som skickats 1/1 2010 - 31/12 2010.

18 oktober 3.200 AWL, Animals Without Limits, Mia Mattsson

13 oktober 6.004 kr till Gundi

13 oktober 2.500 kr till Ingegerd

12 oktober 13.976 kr till EMIR

16 augusti. 2.000 kr till Ingegerd

16 augusti. 2.000 kr till Gundi

18 maj. 11.999 kr till EMIR

13 februari. 5.000 kr till AWL - Animals Without Limits - Italien

8 februari. 4.994 kr till Linda Lucas hundhem på Kreta

8 januari. 15.765 kr till EMIR