PIA: OM TVT OCH ANNAT...

 
Rädsla urholkar själen...

Att leva i tron att "utomlands" är en farlig plats är demoraliserande och ger näring åt rädslor för det som är "främmande".
Många människor bär på rädslor och söker målbild för sin rädsla; och vad bättre då än en smutsig gathund från Rumänien - denna gång fick Hundhjälpen klä skott för vårt behov av syndabockar...
Hela världen är fylld av smitta; smittkoppor, tuberkulos, blodförgiftning, dysenteri, malaria, klamydia, fotvårtor, dengufeber, hjärnhinneinflammation... Listan på smittsamma sjukdomar som drabbar människor och djur är nära nog ändlös. En del smittor ger upphov till otrevliga men ändå rätt harmlösa utväxter; fotvårtor till exempel...
Enda sättet att hantera smitta är kunskap! Hur gör man, vad gör man för att förebygga och hantera den smitta vi kommit i kontakt med!?

Människor arbetar orförtrutet på med att försöka hjälpa - Läkare utan gränser kastar sig in i arbetet med att hjälpa nödställda människor runt om i världen; med risk för liv och lem! De vet att risker finns och att man kan hantera smittor med kunskap!
Och hur många är det som jobbar på med att försöka hjälpa hundar runt om i världen - utan rädsla för smitta - men med stor kunskap om förebyggande åtgärder och vetskap om att det dyker upp smittor och sjukdomar som man måste kunna hantera?!

Sverige är medlem i EU; det innebär, bland annat, att djur kan flytta mellan medlemsländer med vederbörliga vaccinationer, blodtester och avmaskningar. Jordbruksverkets anvisningar är mycket klara och tydliga.

TVT, Transmissible Venereal Tumour, är en smittsam tumörsjukdom hos hundar som smittar genom parning och genom att hundar nosar i varandras bakar. Den smittar inte människor eller andra djur. Vore den väldigt smittsam skulle hundpopulationen vara självsanerande!

TVT är nära nog till 100% behandlingsbar med cellgifter!

Då väljer massmedia att haussa nyheten som ett hot mot den svenska hundstammen - skäms massmedia!!!

Ansvaret för att denna sjukdom finns hos våra gathundar går tillbaks till människan - ansvaret för våra tamhundar ligger hos oss! När människan struntar i hunden och släpper ut dem på gatorna; fria att para sig och så sorgligt utöka antalet hemlösa hundar, då sprids smittor! Genom dålig eller usel näringstillförsel försämras hundens immunförsvar och inälvsmask, loppor, löss, skabb och allt annat härjar och plågar hundarna. TVT är en sjukdom som främst drabbar hundar med nedsatt immunförsvar. Friska och välnärda hundar kan självläka.

CHANS, och många föreningar med oss, vill hjälpa! Hjälpa dem som arbetar med hundarna "på plats"; vi samlar in pengar så att de kan ta hand om hundarna som far illa och kanske framförallt kastrera hundarna! Några hundar hjälper vi till nya, egna hem; vilket i sin tur möjliggör ett omhändertagande av fler hemlösa hundar!

Kanske en dag kan vi skönja ett slut på lidandet för hemlösa hundar...

För en tid sedan var det fågelinfluensan som hotade vår välfärd, innan dess galna kosjukan, tidigare digerdöden och böldpest. Människan överlever.
Vi människor har ett stort ansvar när vi flyttar oss själva och våra husdjur runt om i världen, vi tar det ansvaret genom att lära oss om smittspridning och att förebygga genom vaccinering, blodtestning och avmaskning!
Det finns alltid risker i livet men med lite civilkurage kan man försätta berg!

Hunden är och förblir människans bästa vän - men människan är inte alltid hundens bästa vän...

/Pia Haake
styrelseledamot CHANS

 

<<<Tillbaka