SDR - Svenska Djurskyddsföreningars Riksförbund
OBS! Denna text är gammal och kan vara till dels inaktuell.
Detta inlägg är tryckt i "DJURSKYDDET" SDR, Svenska Djurskyddsföreningars Riksförbunds tidning. Nr 3 2002.
Sidan FORUM.
"Forum är mötesplatsen för er läsare. Här är ordet fritt för tycke och tankar, diskussion och frågor!"

"Sydeuropeiska gathundar till Sverige
Det uppdagas hela tiden nya problem när det gäller människors kontakter med djur. Eller kanske vi ska kalla det brist på kontakt med djur. Det senaste påfundet är att det finns människor som tar hem hittehundar från medelhavsländerna till Sverige. Tydligen så har man fäst sig vid en hund som man kommit i kontakt med på en semesterort. Därefter har man tagit hem hunden, som vid gränsen till Sverige fått stå i karantän.
Detta har blivit så populärt att det idag finns någon slags organisation som hjälper till att ta hit gathundar från södra Europa. De ordnar karantän och veterinärkontroller för att sedan placera ut hundarna hos hugade privatpersoner.
Det kan inte vara meningen att en hund ska behöva utstå all stress som uppstår i samband med transport till Sverige och all den stress som uppkommer vid karantänen bara för att vi som turister tycker synd om en herrelös gatuhund. Dessa hundar har ju oftast haft ett fritt liv på gator och torg på den plats de kommer ifrån. Det kan inte finnas mycket djurskyddstanke bakom denna import av hundar.

Sjukdom hos hittehund
Man kan dessutom bara spekulera i vilka sjukdomar som en sådan hund för med sig. Kanske har dessa hundar fortfarande någon smittsam sjukdom som min hund kan drabbas av när vi möts på promenaden? Man kan undra om det kommer bli ökade premier på våra hundförsäkringar eftersom gatuhundarna ofta har dyra och svårbehandlade sjukdomar? Jag anser att vi i Sverige har nog med hemlösa hundar som fyller våra djurhem och kostar stora summor med pengar för bland annat SDR. Vill man ha hund finns vår hunduppfödarkår som är mycket seriös och kan ta fram hundar till hög kvalité. Hos dem finns en hundras för varje smakriktning och de flesta hundägares behov. Köper du hunden i Sverige behöver den inte lida i långa transporter och långa karantäner. Det borde inte finnas utrymme för en import av gatuhundar från sydeuropa! Istället borde vi hjälpa hundarna på plats.
Det kommer alltid att dyka upp nya hot mot djurskyddstanken, låt oss tillsammans bekämpa dessa påfund!

Sven Stenson
Hundägare /Ordförande i SDR"

 

Sven Stenson är alltså ordförande i Svenska Djurskyddsföreningars Riksförbund.

På annan plats i tidningen säger han sig gärna vilja bli kontaktad av medlemmar samt att han gärna skulle fortsätta som ordförande i SDR.

Vad tycker DU som läst Sven Stensons inlägg ovan?

Skicka gärna synpunkter, åsikter och känslor angående djurskyddstanken och synen på olika djur till oss på CHANS, men inte minst till SDR.

SDRs hemsida hittar du på www.djurskydd.nu

 
Läs vår tidigare text om de hemlösa hundarnas lyckliga liv i solen!
Läs Elisabeths rapport om hundarna i Dilesi.
Läs vad Marie-Louise har sett av djurens vardag i Grekland