DE 102 HUNDARNA!

 
 
SVENSKA DJURSKYDDSREGLER MÅSTE FÖRBÄTTRAS!
 
Ingen med intresse för djur har kunnat undgå att uppröras över avlivningen av de 102 hundarna i Dorotea 8 oktober. Många är vi som förfasar oss över att en sådan sak kan hända i Sverige. I detta fall tyder allt på att de regler som finns har följts, ändå slutar det så illa. Det är alltså uppenbart att de svenska reglerna inte räcker för att tillvarata djurens intressen och skyddsbehov. Liknande fall där djur kommer i kläm och inte får tillräckligt skydd av rättssystemet inträffar med jämna mellanrum. Det är det stora antalet djur i Dorotea-fallet, som gett det uppmärksamhet.

Människans rättssäkerhet sätts alltid i första rummet. För att förhindra att människor utsätts för rättsövergrepp och godtyckliga ingripanden måste möjligheter till överklagande finnas. Det får inte vara möjligt att genom oseriösa anmälningar till myndigheter trakassera andra människor. Men avvägningen mellan djurs och människors intressen och rättssäkerhet måste vara rimlig. Uppenbarligen så är den inte det idag!

Det krävs förändring!
De som kan åstadkomma denna förändring är i slutänden våra folkvalda politiker. CHANS startar nu en namninsamling för att visa att vi är många som vill se en förändring, vi är många som tycker att djurens ställning måste förstärkas. Vi har valt ut fem punkter som vi uppfattar som de viktigaste för att förhindra framtida liknande tragedier som i Dorotea.

Nästa sida>>>