DJURSKYDDSKATASTROF PÅ HUNDHEM I KIELCE

26/10-10

Som vi många gånger påpekat är EMIR under ledning av Krystyna Sroczynska, inte bara ett hundhem. Det är en stor organisation som arbetar mycket tufft för djuren, främst hundarnas situation i Polen. Just nu är ett stort arbete på gång för att stoppa ett vidrigt så kallat hundhem i Kielce, en stad knappt 20 mil söder om Warszawa.

En stor del av Krystynas arbete utgör just bevakning av andra hundhem i landet. Hon har, i egenskap av djurskyddsinspektör, rätt att kontrollera hur djuren lever och behandlas.
EMIR har filialer och volontärer i hela landet, de rapporterar när de upptäcker missförhållanden.

Redan för tre år sedan, i september 2007, fick Krystyna information om ett hundhem i staden Kielce där det rådde hemska förhållanden. Hon besökte hundhemmet och började slåss mot myndigheterna för att få till en förbättring, men tyvärr utan framgång.
Nu, i oktober, efter nya signaler om katastrofala förhållanden, åkte hon dit igen.
Hundarna hade det verkligen förfärligt, många var svältande, hade sår på kroppen, en del höll på att bita ihjäl varandra. Dessutom var många sjuka i parvo som är mycket smittsamt och farligt, särskilt för hundar i så dåligt skick. Personalen brydde sig inte, de tog halvdöda djur och körde bort dem utan att ens tillkalla veterinär, utan att kolla om djuret fortfarande levde.

Det verkar som om personalen har haft en inkomstkälla, valpfabrik! Hundarna fick föröka sig och dessutom tvingades tikarna ge di till främmande valpar (genom att de bands fast så att de inte kunde röra sig). Det var så mycket vidrigheter och vanvård att Krystynas rapport blev 28 sidor lång!
Det finns många djurvänner också i Polen och många har blivit väldigt illa berörda av situationen på det så kallade hundhemmet, det blev många protester. Distriktsveterinär har krävt att de dräktiga tikarna ska få vara för sig, att alla hundar ska chipmärkas, att hundhemmet isoleras (dvs inga hundar får komma till, eller lämna hundhemmet) så länge smittan finns kvar.

EMIR polisanmälde omgående (8 oktober 2010) kvinnan som förestår hundhemmet i Kielce samt veterinärer som arbetar där. Samtidigt har EMIR begärt att ärendet inte skulle drivas lokalt - pga sociala förbindelser - utan på högre nivå.
EMIR vill bli biträdande åklagare i fallet (det kan fungera så i Polen).
I somras hade NIK (en kontrollmyndighet, de kontrollerar ALLT, företag, organisationer osv, främst ur ekonomisk synpunkt, men även andra aspekter, som i det här fallet) genomfört kontroll av hundhemmet i Kielce - Krystyna hade just fått protokoll från den kontrollen. Hon kallar protokollet för skräp, det stämmer inte alls med verkligheten, det bara bevisar hur de som verkar i samma område håller varandra om ryggen.
Både CHANS och Djurskydd i Östeuropa, samt tyska och holländska djurskyddsorganisationer har skickat protestbrev till myndigheter i Polen.
EMIR har bett om maximal internationell hjälp att uppmärksamma fallet. Det är ofta enda sättet att få något att hända, att felaktigheter påtalas från andra länder.

Den 21 oktober hölls ett möte med borgmästaren (ungefärlig titel) i Kielce. Deltagare var:
- Kielces borgmästare Wojciech Lubawski
- Pawel Suski, riksdagsledamot
- Karina Schwerzler, Polens President Kansli
- Krystyna Sroczynska, EMIRs ordförande
- Katarzyna Sliwa-Lobacz, EMIRs pressansvarig
- Dominika Sadowinska, EMIRs jurist
- Anna Studzinska, djurskyddsförening TOZ Kielce
- Distriktsveterinär

Resultatet av mötet: PUK, det kommunalt bolag som driver hundhemmet idag, kommer att sluta driva det. Under tiden - innan den nya organisationen tar över hundhemmet - kommer man att göra förteckning samt protokoll över alla hundar samt deras tillstånd. Protokollet kommer att uppdateras varje dag, samt alla hundar skall identifieras.
EMIR skall aktivt delta i processen när den nya organisationen som skall driva hundhemmet skall väljas.
Distriktsveterinär samt TOZ-representant kommer varje dag att inspektera hundhemmet och kontrollera antalet hundar. Man kommer att dokumentera alla dödsfall på hundhemmet samt ta bild på alla hundar som hade dött.

22.10.2010 kl.14.50, Kielce:
Enligt gårdagens bestämmelser anlände distriktsveterinär samt TOZ-representant till hundhemmet, men de blev inte insläppta trots att polisen var på plats.
Från utsidan sågs att det pågick en febril byggnadsverksamhet i hundhemmet, Krystyna misstänker att de försöker dölja döda hundar i betongen. På måndag kommer Krystyna att polisanmäla det kommunala bolaget PUK som driver hundhemmet samt hundhemmets föreståndare - för undanröjande av bevis.
Enligt PUKs lednings order får ingen besöka hundhemmet. Om någon skulle vilja adoptera en hund, får han/hon lämna sin kamera i receptionen och följa med en av anställda för att välja hunden. Allt detta tyder på att de har mycket att dölja...

Fortsättning följer...

 

Ni som vill se bilder från hundhemmet i Kielce hänvisas till EMIRs hemsida där mer info samt bilder finns. Texten här på CHANS sida är ett sammandrag av informationen på EMIRs sida.

Den 5 oktober hölls det en presskonferens i länsstyrelsens lokaler i Kielce. Krystyna beskrev mycket sakligt de tragiska förhållandena i hundhemmet, samt hur hundhemmets föreståndare och de 2 anställda veterinärerna gjorde hundarnas lidande till sin inkomstkälla. Allt detta med tyst tillåtelse från kommunens myndigheter. Ett klipp från You tube finns från konferensen. Det är på polska.

CHANS har skickat detta brev till Polens president, samt i mail till flera relevanta instanser samt media.

Detta brev har Krystyna, EMIR, skickat till borgmästaren / presidenten i Kielce.

Vill du själv skicka protestmail till aktuella myndigheter i Polen så finns här några relevanta adresser:
Presidentens kansli - listy@prezydent.pl

NIK; Najwyzsza Izba Kontroli (Högsta kontrollinstansen i Polen) - nik@nik.gov.pl

Åklagarmyndygheter (den högsta instansen) - rzecznik@ms.gov.pl

en post vid presidenten, just för Djurskyddsärenden - karina@prezydent.pl

länshövding för det länet där Kielce ligger - wojewoda@kielce.uw.gov.pl

Veterinära myndigheter (från den högsta, till den lokala):
wet@wetgiw.gov.pl
kielce.wiw@wetgiw.gov.pl
kielce.piw@wetgiw.gov.pl

Ledamot i EuropaParlamentet - joanna.senyszyn@europarl.europa.eu

2 parlamentledamöter:
Konstanty.Miodowicz@sejm.pl
pawel.suski@sejm.pl


Parlamentarisk Förening Djurens Vänner - biuro@joannamucha.pl


Du som vill hjälpa EMIR med ett bidrag kan som vanligt göra det
via CHANS plusgiro 156380-8