CHANS TACKAR!

 

Nu har ännu ett verksamhetsår gått till ända och vi vill passa på att tacka alla er som genom CHANS hjälpt djur, och människor som arbetar med djur, med gåvor och bidrag av olika slag.
Vår övertygelse är att problem främst ska lösas på plats och därför ägnar vi mycket energi åt att samla in pengar och annat till dem som jobbar på plats, liksom att själv bedriva opinonsarbete, och inte lika mycket energi åt att importera hundar. Vi är naturligtvis inte emot det arbetet, men för oss känns det mera meningsfullt att arbeta mest för det långsiktiga målet att få människor att ändra sin syn på djuren.

Utan alla er som stödjer CHANS med medlemskap och gåvor vore allt arbete omöjligt.

ÄN EN GÅNG: TACK FÖR HJÄLPEN!

Vi börjar nu på en ny TACKlista med gåvor från och med 1 januari 2007.
Som förut skriver vi in förnamn och första bokstav i efternamnet, ort, gåva och ändamål. Syftet med listan är främst att alla som ger ska få ett offentligt bevis för att gåvan kommit fram och registrerats för det ändamål som önskats.
Anledningen till att vi inte skriver ut efternamn är att personer, särskilt med ovanliga namn och boende på mindre orter, inte ska behöva få tiggarbrev från andra som sett namnet på en generös givare.
Då vi vidarebefordrar penninggåvor till dem som jobbar lokalt får vi alltid kvitto på emottaget belopp och hela CHANS bokföring inklusive gåvoredovisningen granskas självklart av revisor efter varje verksamhetsår. Att CHANS inte har 90-konto beror på att det är för dyrt då man inte samlar in mycket stora belopp. Vi vidarebefordrar alla gåvor utan avbränningar för administration, till det ändamål som angivits.
Alla i CHANS arbetar ideellt, inga arvoden utgår alltså, vi betalar våra utlandsresor själv, så alla pengar går dit givaren önskar.

TACKLISTA 2007

TACKLISTA 2006

TACKLISTA 2005

TACKLISTA 2004

TACKLISTA 2003