CHANS TACKAR!

 

Ytterligare ett verksamhetsår är slut och vi vill än en gång passa på att tacka alla er som hjälpt djur på olika sätt genom CHANS. Ni som givit gåvor till föreningen eller via CHANS till särskilda ändamål, ni som sponsrat hundar och givit saker. Ni har både hjälpt djur, och människor som arbetar med djur. Ni har även gjort det möjligt för CHANS att fortsätta sin verksamhet.
Vår övertygelse är fortfarande att problem främst ska lösas på plats och därför ägnar vi mycket energi åt att samla in pengar och annat till dem som jobbar på plats.

Utan alla er som stödjer CHANS med medlemskap och gåvor vore allt vårt arbete omöjligt.

ÄN EN GÅNG: TACK FÖR HJÄLPEN!

Vi börjar nu på en ny TACKlista med gåvor från och med 1 januari 2011.
Som vanligt skriver vi in förnamn och första bokstav i efternamnet, ort, gåva och ändamål. Syftet med listan är främst att alla som ger ska få ett offentligt bevis för att gåvan kommit fram och registrerats för det ändamål som önskats.
Anledningen till att vi inte skriver ut efternamn är att personer, särskilt med ovanliga namn och boende på mindre orter, inte ska behöva få tiggarbrev från andra som sett namnet på en generös givare.
Då vi vidarebefordrar penninggåvor till dem som jobbar lokalt får vi alltid kvitto på emottaget belopp och hela CHANS bokföring inklusive gåvoredovisningen granskas självklart av revisor efter varje verksamhetsår. Att CHANS inte har 90-konto beror på att det är för dyrt då man inte samlar in mycket stora belopp. Vi vidarebefordrar (till skillnad från de krav som 90-konto innebär) alla gåvor utan avbränningar för administration, till det ändamål som angivits.
Alla i CHANS arbetar ideellt, inga arvoden utgår alltså, vi betalar våra utlandsresor själv, så alla pengar går dit givaren önskar.

TACKLISTA 2011

TACKLISTA 2010

TACKLISTA 2009

TACKLISTA 2008

TACKLISTA 2007

TACKLISTA 2006

TACKLISTA 2005

TACKLISTA 2004

TACKLISTA 2003