VALPSJUKA

 
 
Allmänt:

Valpsjuka är en allvarlig virussjukdom . Viruset förekommer i olika stammar som ger olika sjukdomsbilder men de har alla gemensamt att de minskar det smittade djurets immunförmåga. Valpsjuka är relativt vanlig i hela Europa och ett regelbundna vaccinationer hos flertalet hundar är viktigt för att hindra sjukdomsutbrott. I Sverige inträffar endast några enstaka fall per år, vilket bland annat beror på att de flesta hundar är vaccinerade. Allvarlig valpsjuka är vanligast hos ovaccinerade valpar 12-16 veckor gamla eller hos ännu yngre valpar om tiken har dåligt skydd mot sjukdomen.

Symtom:

 

 

Symtomen varierar från milda, ospecifika till häftigt akuta med hjärnhinneinflammation och hög dödlighet beroende av vilken virusstam som infekterat hunden och djurets förmåga att bibehålla sin immunförmåga. Ju sämre immunsförsvarsförmåga desto fler sekundära infektioner och sämre chans att överleva. Feber kan uppträda en vecka efter hunden smittats. Sedan följer ofta ögoninflammation, hosta, lunginflammation, dålig aptit, kräkningar och diarré. Hundar som överlever denna fas kan ibland få neurologiska symtom på grund av akut hjärninflammation. Hunden får då bl a kramper, förlamningar, ryckningar och även blindhet förekommer. De hundar som visar neurologiska symtom dör oftast. Tidigt smittade valpar kan få emaljskador. Även förtjockade trampdynor och skelettproblem kan uppstå.

Smittspridning:

 

Sjukdomen sprids via direktkontakt och luftburen smitta. Ofödda valpar kan smittas av modern och insjukna senare.

 

Behandling:

 

Ingen behandling finns mot virusinfektionen utan understödjande behandling och antibiotika sätts in mot de sekundära infektionerna. Alla hundar bör vaccineras i förebyggande syfte.

CHANS-hundarna är vaccinerade enligt svenska importregler
 
<<<Tillbaka