TVT - Transmissible Venereal Tumour

 
 
Allmänt:

TVT är en unik tumörsjukdom hos hund eftersom den kan smitta. TVT är oftast är godartad och behandlas med gott resultat. Sjukdomen sprids främst vid parning och drabbade hundar får tumörer främst på yttre könsorgan. Sjukdomen kan dock spridas i kroppen hos svaga individer. Spridningen kan ske till underhud, hud, lymfknutor, lever, mjälte, njurar, ögonlock, mjuka gommen och hjärnan.
TVT smittar inte till människa eller andra tamdjur än hund.
TVT förekommer bland annat i södra Europa, framför allt i länder med många lösspringande hundar.

Symtom:

 

 

Hos tikar: oftast en tumörväxt i slidan, tumören kan också växa ut till slidöppningen.
Hos hanhundar: en tumörväxt ofta på penis eller på förhudsslemhinnan. Tumören är i typiska fall gråröd och skadas lätt och blöder.
När hundar smittas genom att slicka andra infekterade hundar kan de också få primära tumörer i näshålan.
Tumören beskrivs ibland som blomkålsliknande.

Smittspridning:

 

TVT är en tumörform som smittar via celler. TVT sprids främst genom att tumörceller kommer i kontakt med skadad hud eller slemhinna, vilket i praktiken sker vid parning. Sjukdomen är vanligast hos unga, könsmogna hundar.
Kan även smitta genom att en hund slickar en annan hund på ett infekterat ställe.
Tumören uppstår på infektionsplatsen (vanligen yttre könsorgan) och är oftast godartad, men kan spridas i kroppen hos nedsatta individer.
En hund som har diagnostiserad TVT ska naturligtvis inte tillåtas komma i kontakt med andra hundar för att undvika vidare smittspridning.
Vid misstanke om TVT ska anmälan göras till Jordbruksverket och länsstyrelsen.

Behandling:

 

TVT kan fastställas genom cellprov.
Behandling sker med cellgifter.

 

Fakta ovan om TVT är till övervägande del hämtat direkt från SVAs hemsida.
Läs gärna mer där.
 
<<<Tillbaka