RABIES

 
 
Allmänt:

Rabies är en virussjukdom som orsakar hjärninflammation. Kallas även vattuskräck då drabbade människor kan få kramp i svalget vid åsyn av vatten. Sverige är ett av få länder i världen där rabies inte finns. I andra europeiska länder lägger man ofta ut vaccinbeten i naturen för vilda djur. En smittad människa kan räddas genom omedelbar vaccinering efter exponering av smitta, men oftast leder sjukdomen till döden.

 

Symtom:

 

 

Aggressivitet, lynnesförändringar, ljusskygghet, kramper och förlamning. Oftast dör hunden under krampanfall eller förlamning. Inkubationstiden är vanligen 2-7 veckor men kan vara upp till ett år.

Smittspridning:

 

Smittan som finns i saliven sprids framför allt via bett och slickningar. Smittan sprids även innan symtom visat sig.

 

Behandling:

 

Behandling är inte aktuell. Smittade djur avlivas.

 

CHANS-hundarna är vaccinerade enligt svenska importregler.
Varken Grekland eller Spanien räknas som rabiesfria men det är länge sedan det förekommit rabiesfall hos hund.
 
<<<Tillbaka