PARVO

 
 
Allmänt:

Parvo orsakas av ett virus som huvudsakligen ger en blodig magtarminflammation. Viruset tas upp via mun och svalg och hamnar så småningom i celler i tunntarmslemhinnan. I samband med den virusförökning som sker där så uppstår omfattande cellskador som upphov till blödningar och diarré. 1978 uppträdde sjukdomen för första gången, ungefär samtidigt i flera världsdelar. I Sverige uppträdde sjukdomen första gången 1979. Viruset är mycket härdigt och är svårt att få bort från miljön, men de flesta hundar som smittas av viruset insjuknar inte. Parvo är vanligt förekommande i många länder och även Sverige drabbas ibland.

 

Symtom:

 

 

Kräkningar och diarréer, slöhet, feber och upphörd aptit. Låg eller hög ålder, kraftigt parasitangrepp eller pågående sjukdom är sådana faktorer kan bidra till att hundarna blir allvarligt sjuka, annars är symtomen övergående på några dagar.

Smittspridning:

 

Parvoviruset sprids via avföring från smittat djur.

 

Behandling:

 

De hundar som tillfrisknar på ett par dagar behöver ofta ingen behandling alls. Övriga ger man understödjande behandling.

 

CHANS-hundarna är vaccinerade mot parvo. Det krävs inte för import men är en förutsättning för att klara sig i livet på djurhemmen.
 
<<<Tillbaka