LEISHMANIOSIS

 


YTTERLIGARE OM LEISHMANIOSIS

Allmänt:

 

 

 

 

Leichmaniosis, (även "sandfly-sjuka" och "kala azhar") sprids av en viss sorts myggor som inte finns i Sverige. Sjukdomen som orsakas av en blodparasit är vanlig i sydeuropa och i stort sett alla varmare länder. Den kan drabba såväl hund som människa. Människor med normalt immunförsvar insjuknar dock mycket sällan. Vissa hundar tycks ha en förmåga att själv bekämpa parasiten. De flesta djurhem avlivar infekterade hundar för att minska risken för smittspridning. Hundar bör skyddas mot sandmyggorna med Scaliburhalsband och genom att vara inomhus på kvällar och nätter då myggan är aktiv.
Symtom:

 

 

 

 

Ofta börjar det med hudbesvär såsom sår eller torr fjällig hud, vanligtvis i ansiktet. Avmagring, feber, svullna lymfknutor, svaghet i bakbenen och stelhet är också vanliga tecken. De inre organen kan angripas även om de yttre symtomen går tillbaka. Blödningar från slemhinnor i t ex nosen kan förekomma. Immunförsvaret försvagas också. Parasiten kan finnas vilande i hunden i flera år innan symptom uppträder.

Smittspridning:

 

 

 

Sprids via bett av en speciell mygga. Kan även i extrema fall smitta vid direkt kontakt med infekterat blod. Det är dock mycket ovanligt. Utomlands i områden där myggan finns utgör en infekterad hund en risk såsom smittreservoar. I Sverige finns inte denna risk eftersom myggan inte finns i Sverige.

 

Behandling:

 

 

 

Bromsmediciner ger gott resultat vid tidig upptäckt. Parasiten finns dock kvar. Behandlingen är inte särskilt dyr och tillgång till medicinen finns i Sverige. Hunden kan leva ett gott liv under lång tid om behandling sätts in tidigt.

CHANS-hundarna testas mot leishmaniosis och infekterad hund tas inte in till Sverige.


YTTERLIGARE OM LEISHMANIOSIS

<<<Tillbaka