HJÄRTMASK

 
 
Allmänt:

 

 

 

Hjärtmask (dirofilarios) förekommer inte i Sverige men bl a vid Medelhavet. Maskarna lever i hjärtat och angränsande större blodkärl. I riktigt allvarliga fall kan flera hundra maskar leva i en hund. En maskhona kan ge upphov till flera miljontals mikrofilarier, dvs ungar. Mikrofilarierna täpper till de finare blodkärlen. Det är också dessa som sedan sprids vidare.
Symtom:

 

 

Maskarna orsakar stora störningar i hjärtat och hunden får symtom på allvarligt hjärtfel. Det innebär andningssvårigheter vid ansträngning, trötthet, svimningar, hosta, andnöd och viktförlust.

 

Smittspridning:

 

Sprids av myggor som finns vid bl a Medelhavet. Smittar inte direkt mellan djur.
Behandling:

 

 

 

Om masken upptäcks för sent är behandlingen svår. Risken är stor att hunden dör eftersom maskar som dött kan täppa igen blodkärlen. Dessutom kan giftet som ska döda maskarna även skada hunden.
Hundar som lever i utsatta områden bör behandlas regelbundet med förebyggande medel (tabletter en gång per månad) som hindrar att hjärtmasken utvecklas.
CHANS-hundarna testas mot hjärtmask. Ännu har ingen smittad hund påträffats. En smittad hund kommer inte att tas till Sverige.
 
<<<Tillbaka