ERLICHIA CANIS

 
 
Allmänt:

 

 

 

Ehrlichios finns i flera arter. Ehrlichia canis förekommer inte i Sverige men är den variant som drabbar hundarna i Sydeuropa. Sjukdomen orsakas av en bakterie som infekterar en viss typ av de vita blodkropparna (monocyterna) och kallas därför monocytär erlichios. Många hundar har antikroppar i blodet utan att utveckla sjukdomen. De har alltså blivit bitna av en infekterad fästing utan att insjukna.
Symtom:

 

 

 

Symtomen kan variera, ofta får hunden plötslig feber, blir trött och hängig. Hälta, stelhet och vinglighet kan också förekomma, liksom magbevär. Efter behandlad infektion kan hunden vara trött en lång period och ha nedsatt kondition och immunförsvar. Ett tecken på akut erlichia canis kan även vara vita eller bleka slemhinnor.

Smittspridning:

 

Smittan sprids med den bruna hundfästingen som inte finns i Sverige, tack vare vårt kalla klimat. Ehrlichia smittar alltså inte mellan hundar.
Behandling:

 

 

Utomlands behandlas sjukdomen med gott resultat. Vaccin finns dock inte utan efter genomgången behandling måste hunden hållas fri från fästingar, annars kan den smittas igen.
Erlichia canis är en allvarlig sjukdom men med rätt behandling tillfrisknar hunden snabbt.
CHANS-hundarna testas mot erlichia canis och behandlas vid behov.
 
<<<Tillbaka