RÄVENS DVÄRGBANDMASK

 
 
Allmänt:

Rävens dvärgbandmask - echinococcus multilocularis

Rävens dvärgbandmask är en bandmask som utnyttjar bl. a. hund, katt och räv som värddjur. Parasiten har aldrig påträffats i Sverige men finns i hela övriga Europa, främst i och kring Alperna. Där anses upp till hälften av rävarna vara infekterade. Människan kan vara en mellanvärd. Den som drabbas blir allvarligt sjuk, då stora blåsor med maskar bildas i levern. De kan sedan spridas vidare i kroppen. Sjukdomen är kronisk och mycket svår att behandla.
Särskilda regler för avmaskning av hund och katt före resa till Sverige finns.

 

Symtom:

 

 

Hunden eller räven fungerar som värddjur utan att skadas. Det är människan som blir allvarligt sjuk om hon smittas. Allvarliga kroniska leverskador blir följden.

Smittspridning:

 

 

Den vuxna masken lever i rävens tarm och de mycket små äggen kommer ut med avföringen. Människor och andra djur kan få i sig äggen genom bärplockning eller genom att på annat sätt få i sig avföring med ägg.

 

Avmaskning:

 

 

Avmaskning med preparat som innehåller prazikvantel dödar dvärgbandmasken. Avmaskning ska ske innan hunden kommer till Sverige. Det krävs veterinärintyg på att avmaskningen skett.

 

CHANS-hundarna avmaskas självklart enligt de regler som finns. Varje hund får dessutom med sig tabletter för ytterligare en avmaskning och hundbajs ska plockas upp under de två första veckorna i Sverige. Allt för att minimera risken att mask förs in.
 
<<<Tillbaka