BRUCELLA CANIS

 
 
Allmänt:

 

 

 

Brucellos är en bakteriesjukdom, som finns över hela världen hos flera olika arter. För hundarnas del finns brucella canis som är en allvarlig infektion som bl. a. orsakar abort av valpar. Sjukdomen kan leda till sterilitet hos hanhundar. Fall finns från flera länder men förekomsten är oklar.

Symtom:

 

 

 

Typiskt är en till synes frisk tik som aborterar ett par veckor före beräknad valpning. Sedan får hon en brun eller grågrön flytning under 1-6 veckor. Hos hanhundar samlas vätska i pungen som förstoras. Ofta slickar han mycket där och får hudinfammation. Även inflammation i ryggrad, ögon och hjärnhinna kan uppstå.

Smittspridning:

 

Smittar främst via parning men även vid direkt kontakt med hanhundens sperma, tikens flytningar eller aborterade valpar.
Man bör vara mycket aktsam vid parning med utländsk hund och kräva test av den tilltänkta hunden.
Behandling:

 

Behandlas med antibiotika, dock inte med bästa resultat. Man rekommenderar kastrering och att hunden inte används i avel.

CHANS-hundarna är alla kastrerade och förekommer alltså inte i avel.

 
<<<Tillbaka