LÅT INTE VÅRA SVENSKA KATTER FARA ILLA I HÖST!


Det finns nog ingen som inte hört att sommarkatt, det ska man inte ha.
Ändå så upprepas detta år efter år för ett stort antal katter.
De flesta som överger sin katt på hösten är nog inte elaka människor, utan mest tanklösa.
Kanske har man intalat sig att katten kommer att klara sig, den är ju en skicklig jägare.
Eller så kommer någon annan att ta hand om den. Någon snäll människa som bor kvar på landet året runt.
För någon katt blir det kanske så, men de flesta klarar sig inte. De går mot en plågsam död.

Omställningen från älskad kelgris till självförsörjande vildkatt, är alltför stor för de flesta katter.

Många av oss svenskar upprörs över hur man behandlar hundar och katter i sydligare länder.
Det kan vara lätt att glömma bort att kattens ställning i Sverige påminner mycket om hundens i till exempel Spanien och Grekland, varifrån CHANS' omplaceringshundar kommer.
Katten är i Sverige ofta en "slit- och slängkompis" som man gör sig av med så fort semestern är slut eller barnen tröttnat på att leka med katten.
Ofta är sommarkatten just en leksak för barnen under sommaren. Du som överger familjens katt på hösten och lämnar den åt sitt öde:
Hur förklarar du det för barnen?
Hur förklarar du att man älskar ena dagen och slänger ut nästa dag?
Vad kommer barnen att få för uppfattning om ansvar och omtanke om andra levande individer om katten behandlas så grymt?
Även om inte barnet säger något så tänker de flesta barn en hel del. Katten är ofta det första hett efterlängtade husdjuret. Tro inte att den glöms bort bara för att skolan börjar igen.

Katter förökar sig fort. Enligt uppgift från Djurfrämjandet kan två okastrerade katter ge upphov till 11 miljoner (ja, du läste faktiskt rätt!) nya små kattliv på bara 9 år!

Det är bara att inse att det inte finns bra hem för alla kattungar som föds.
Det mest logiska sättet att höja kattens status och därmed förbättra katternas liv är att se till att inte alla dessa oönskade kattungar föds.
Ansvaret för detta vilar på samtliga kattägare.
Väldigt många tar självklart detta ansvar och ser till att deras katt inte föder fler ungar än man kan ta om hand.

Sterilisera / kastrera din katt så slipper du problemet med oönskade ungar.

Det är mycket lättare att få gjort detta förebyggande ingrepp, än att plötsligt stå med en kull ungar som man kanske ser sig tvungen att avliva. Eller lämna ut till mindre bra hem.
Man behöver inte vara speciellt blödig för att tycka det är hemskt.

Vi i CHANS tror att det för det mesta är tanklöshet som orsakar att så många katter far illa på olika sätt. Om fler verkligen inser hur viktigt det är med sterilisering / kastrering av katter, skulle många katter slippa lida.

Så enkelt och billigt det är att slippa problemet med oönskade och svårplacerade kattungar. Det är bara att sterilisera katterna i tid.

Vill Du hjälpa oss att sprida information?
Kan Du hjälpa oss att sätta upp affischer som uppmanar till bättre djurhållning?
Du som vill hjälpa till kan själv printa ut affischer att sätta upp.
Ju större spridning över landet vi får, desto bättre är det.
Kanske kan din insats göra att fler katter kastreras och därmed minska antalet katter som far illa.

Bilderna nedan är länkar till affischerna. Dessa är i PDF-format vilket kräver att du har Acrobat Reader.
Acrobat Reader kan hämtas HÄR
(Om ni får upp affischerna men dom ser felaktiga ut kan det bero på att ni har en gammal version av
Acrobat Reader. Hämta i så fall den nya versionen på länken ovan)

© CHANS - Charity for Animals Society

<% strSQL = "SELECT * FROM counter" Set objRS = objConn.Execute(strSQL) %> <% Session("sommarkatt") = objRS("sommarkatt") %> <% Session("sommarkatt") = Session("sommarkatt") + 1 %> <% strSQL = "UPDATE counter SET " _ & "sommarkatt = '" & Session("sommarkatt") & "' " _ & "WHERE ID = " & objRS("ID") objConn.Execute(strSQL) objConn.Close() %>