Denna katt är kastrerad!

Denna katt lever ett fritt och aktivt liv på en bondgård!

Denna katt hjälper till att hålla lagårn fri från möss och är samtidigt en kelen familjemedlem som håller sig hemmavid!


Denna katts familj behöver inte oroa sig för att det ska bli kattungar ett par gånger varje år!

Denna katts familj behöver inte tvinga på vänner och bekanta oönskade kattungar!

Denna katts familj behöver inte ha dåligt samvete för kattungar man inte lyckats ordna ett bra liv för!


DENNA KATT ÄR NÄMLIGEN KASTRERAD!


Vet du vad skillnaden är mellan sterilisering och kastrering?

Ett vanligt missförstånd är att man kastrerar hanar och steriliserar honor. Så är det inte. Nedan görs en kort, mycket förenklad förklaring av skillnaden mellan kastrering och sterilisering:

En kastrering innebär att djurets könskörtlar tas bort. Det är de körtlar som producerar könshormon, dvs testiklarna hos hanar och äggstockarna hos honor. Djuret slutar då producera könshormon. För honorna innebär det t ex att de slutar löpa. Man kan också förvänta sig att djurets beteende till viss del påverkas. Dvs de beteenden som är förknippade med könshormonerna.

Vid en kastrering av honor brukar man ofta även ta bort livmodern för att minska risken för att hon ska drabbas av livmoderinflammation och då behöva öppnas igen.

Vid en sterilisering får könskörtlarna vara kvar och istället klipper eller snörar man av sädesledarna respektive äggledarna. Djuret fortsätter då producera könshormon och ingen beteendeförändring ses hos djuret.

Numera görs så gott som enbart kastreringar fast begreppet sterilisering ofta används felaktigt då det gäller honor.

Se till så att inte DIN katt bidrar till antalet oönskade, övergivna, försummade katter. Låt veterinären kastrera katten!

De vuxna katter som får nya hem via CHANS, är kastrerade.

För kattungar gäller att de SKA kastreras då de uppnått lämplig ålder. Kastreringen ingår i adoptionskostnaden och görs på en veterinärklinik som CHANS samarbetar med.