KASTRERINGSHJÄLPEN

 

Alla som är aktiva inom djurskydd på något sätt är överens om att ett av de största problemen vi har i Sverige är att det finns så många katter som ingen tar ansvar för. Katter som får ungar som ofta går ett tragiskt öde till mötes, ett kort liv i misär och umbäranden. Därför är det mycket viktigt att få alla kattägare att ta ansvar för sina djur och se till att inte mängder av oönskade ungar föds.
Att kastrera en katt som inte ska användas i avel borde vara en självklarhet. Både för kattens och omgivningens skull.

Det finns människor som vill men inte har råd att kastrera sin katt.
I Södertälje / Nykvarn finns sedan i våras en ny förening, KASTRERINGSHJÄLPEN, som ska göra det möjligt för alla att låta kastrera sin katt.
KASTRERINGSHJÄLPEN samarbetar med en lokal veterinär som kastrerar till bra pris. Föreningen förskotterar arvodet och sedan får kattägaren teckna ett avbetalningsavtal.

CHANS tycker detta är ett utmärkt initiativ. KASTRERINGSHJÄLPEN kan självklart bara hjälpa kattägare i Södertälje / Nykvarnsområdet, men kanske kan andra börja arbeta på liknande sätt i andra områden. Målet är att antalet hemlösa och försummade katter ska minska så att till sist katthemmen som tar hand om och omplacerar hemlösa katter, ska hinna med att hjälpa alla, och kanske till sist ska bli överflödiga! Att inte katthemmen ska behövas är naturligtvis en önskedröm som knappast är realistisk, men önska kan man ju alltid!
Det borde vara en självklarhet att alla husdjur togs om hand på ett vettigt sätt.
Läs mer på KASTRERINGSHJÄLPENS hemsida och stöd dem gärna med medlemskap eller gåva.