RÄTT ATT FÅ SE VETERINÄRJOURNALER

                              1/5-13

På sista tiden har frågan om vilken rätt man som djurägare har att få se sitt eget djurs veterinärjournal, kommit upp i olika sammanhang. Ett antal hundägare har på olika kliniker vägrats att ta del av journalen. Man har t. ex. fått höra att journalen ägs av kliniken.
Jag har för att få korrekt information angående detta, frågat Johan Beck-Friis, informationschef på Sveriges Veterinärförbund.

Fråga:

1.        Vilken rätt eller icke rätt har jag som betalande kund hos en veterinär, att få ta del av mitt djurs journal?
Om jag ej anses ha rätt att se journalen, hur ska jag då gå vidare för att överklaga beslutet?

Svar:

1.        Om du står som ägare till djuret och du har betalat alla dina räkningar till veterinären har du rätt att ta del av ditt djurs journal. Om du ändå inte får det kan du vända dig till länsveterinären i ditt län för att klaga.
 

 

Du har alltså rätt att se journalen om du har betalat veterinären för vården.

Hamnar du i denna situation och nekas din rätt, tala om att du vet att du har rätt att se journalen och

även att du vet att du kan klaga hos länsveterinären. Att även länsveterinären ska neka dig din rätt

känns osannolikt.

Vi betalar, ofta dyrt, för vård av våra djur. Det finns ingen anledning att låta veterinärer missbruka sin

ställning mot en djurägare som ofta är ängslig för sitt djur och därför osäker och därför inte står på

sig som i andra situationer.

De flesta veterinärer är bra och rättvisa, men det finns undantag.Då man kommer med en hund av

utländsk härkomst verkar det tyvärr vara lite lättare att bli konstigt bemött.
/Ingrid Sunding