Svar till Olle Johansson, 22 feb.
Hej!
Tack för svaret som jag uppfattar som genomtänkt och seriöst.
Jag tycker det är bra att du tar detta på allvar. Säkert har den "personliga faktorn" spelat in här, men det är likafullt oacceptabelt, därav påtalandet.
Alla veterinärer är inte fördomsfulla, liksom alla utlandsfödda hundar inte är sjuka. Men tyvärr förekommer denna typ av diskriminering väl ofta.

Jag tycker även det är viktigt att skilja på "sjuk hund" och smitta. Exvis leishmania, som var på tal i detta fall, smittar inte på ett sådant sätt att en hund måste avhysas, därav att jag anser veterinärens agerande hysteriskt och fördomsfullt.
Jag tror det är viktigt att veterinärer har åtminstone någon kunskap om de sjukdomar som kan komma med djur från utlandet. Gränserna är inte stängda längre och med ökad kunskap brukar rädslan minska.
Tack för svaret!
Vänliga hälsningar
/Ingrid Sunding

<<<Tillbaka