Mail från Ingrid S. chefen för distriktsveterinärerna i Sverige. 16 feb.

From: Ingrid Sunding Privat
To: Hakan.Henrikson@dv.sjv.se
Cc: Olle.Johansson@dv.sjv.se ; distriktsveterinarerna@jordbruksverket.se ; Olov.Andersson@sva.se
Sent: Tuesday, February 16, 2010 9:50 PM
Subject: Nekad veterinärvård


Till:

Håkan Henrikson,
Chef Distriktsveterinärerna
Jordbruksverket

Kopia till SVA

Refererande till bifogad korrespondens med distriktsveterinärerna i Gimo har jag följande frågor:

1. Har en distriktsveterinär rätt att vägra undersöka och behandla en hund pga att den är född i ett annat land än Sverige?

2. Har ni särskilda regler för distriktsveterinärerna för hur utlandsfödda hundar ska tas emot?
(citat ur svar: riskbedömning bör göras innan utlandsfödda sk adoptivhundar undersöks trots betydande vistelsetid i Sverige, tidigare undersökningar, pappershantering mm.) Eller är det något som varje veterinär får avgöra efter eget skön?

3. Anser ni att lagligt införda hundar ska behandlas på detta sätt i en offentlig verksamhet?

4. Anser ni att det finns medicinska skäl till sådan särbehandling? I så fall vilka skäl?

5. Vilken sjukdom kan vara akut och farligt smittsam efter snart 3 år i Sverige, samt utgöra en risk för ägarens säkerhet och arbetsmiljön på kliniken?

Det har förekommit och förekommer tyvärr fortfarande väl ofta att utlandsfödda "sk adoptivhundar" behandlas fördomsfullt. Säkert finns oseriös och slarvig import i vissa fall, men just då det gäller dessa hundar dras alla över samma tråkiga kam.

Jag ber verkligen om ett seriöst och sakligt svar på detta.

Hälsningar

Ingrid Sunding
jur kand, behjälplig vid importen av aktuella hund

<<<Tillbaka