Mail från kliniken till Zelkas matte, 12 feb
.......
Jag beklagar att du och din hund råkade ut för detta och vill gärna förklara bakgrunden efter att ha kommunicerat med medarbetarna.

Skälet till att du fick en hänvisning till annan veterinärvård var den riskbedömning de gjorde.
En sådan riskbedömning bör göras innan utlandsfödda sk adoptivhundar undersöks trots betydande vistelsetid i Sverige, tidigare undersökningar, pappershantering mm.
De ansåg, via de uppgifter de fick rörande symtom mm, att det kunde finnas viss risk för smittsam sjukdom. Hänvisningen du fick till annan veterinärvård var betingad av omtanke om din säkerhet, hundens behandling och av arbetsmiljöskäl.

Du kan räkna med att du och din hund kan bli omhändertagen i Gimo i framtiden om så skulle behövas. Vi har ingen generell policy att vägra behandling av utlandsfödda hundar.

***********

<<<Tillbaka