Svar från klinikchef Anna-Lena Hellqvist 12 feb.
From: "Anna-Lena Hellqvist" <Anna-Lena.Hellqvist@dv.sjv.se>
To: <sunding@comhem.se>
Cc: "Olle Johansson" <Olle.Johansson@dv.sjv.se>
Sent: Friday, February 12, 2010 8:58 AM
Subject: Nekad veterinärbehandling


Hej!

Jag har diskuterat frågeställningarna med mina medarbetare i Gimo och vill
med anledning av detta avlämna svar i direkt anslutning till frågorna nedan.

Med vänlig hälsning

Klinikchef Anna-Lena Hellqvist


Kopia: Regionchef O Johansson

Stämmer det att distriktsveterinärmottagningen i Gimo sedan några dagar, har
som policy att inte behandla utlandsfödda hundar?
Svar: Nej.

Om ja, vad är anledningen till detta beslut?

Svar: Ej aktuellt

Anser ni att ni som offentlig verksamhet har rätt att fastställa en policy
att enbart behandla ursprungligen svenskfödda djur?
Svar: Nej.

Om ja, på vilken grund?

Svar: Ej aktuellt

Gäller denna er policy samtliga utlandsfödda djur, alltså även hundar med
stamtavla? Hästar?

Svar: Ej aktuellt

Gäller er policy samtliga länder varifrån djur lagligen kan införas?

Svar: Ej aktuellt

Om nej, vilka och varför?

Svar: Ej aktuellt

Behandlar ni djur med utlandsfödda ägare?

Svar: Ja.

Kollas ID-märkning och handlingar såsom pass, veterinärintyg, utförda
blodtester, vaccinationsintyg, stamtavlor, för samtliga djur innan de tas
emot på kliniken?

Svar: Nej.

Vilken smitta är det som kan spridas efter snart 3 år i Sverige och hur
arbetar ni för att stoppa denna, annat än genom att neka hundar
veterinärbehandling?

Svar: Djur nekas inte veterinärundersökning generellt. En del konsultationer
hänvisas dock till annan vårdinstans dvs annan veterinärvård tex om
misstanke föreligger om zoonotisk sjukdom..

Hur anser ni att en djurägare ska uppfylla sin skyldighet att behandla ett
sjukt djur om man inte blir mottagen av veterinären?
Svar: Ej aktuellt

<<<Tillbaka