Mail från Ingrid S, CHANS , till distriktsveterinären i Gimo.

From: Ingrid Sunding Privat
To: Elisabeth.olsson@dv.sjv.se ; christina.swedberg@dv.sjv.se
Sent: Tuesday, February 09, 2010 5:11 PM
Subject: Nekad veterinärbehandling

Till

Distiktsveterinären i GIMO

Angående vägran att behandla hund.

En bekant besökte distriktsveterinärens mottagning i Gimo, måndagen 8 februari 2010.
Orsaken var öronproblem hos hund.
Veterinären vägrade undersöka eller behandla hunden på grund av dess utländska ursprung.
Man uppgav dessutom att smittor kunde spridas om hunden kom in på veterinärmottagningen.

Jag har följande frågor:

1. Stämmer det att distriktsveterinärmottagningen i Gimo sedan några dagar, har som policy att inte behandla utlandsfödda hundar?

2. Om ja, vad är anledningen till detta beslut?

3. Anser ni att ni som offentlig verksamhet har rätt att fastställa en policy att enbart behandla ursprungligen svenskfödda djur?

4. Om ja, på vilken grund?

5. Gäller denna er policy samtliga utlandsfödda djur, alltså även hundar med stamtavla? Hästar?

6. Gäller er policy samtliga länder varifrån djur lagligen kan införas?

7. Om nej, vilka och varför?

8. Behandlar ni djur med utlandsfödda ägare?

9. Kollas ID-märkning och handlingar såsom pass, veterinärintyg, utförda blodtester, vaccinationsintyg, stamtavlor, för samtliga djur innan de tas emot på kliniken?

9. Vilken smitta är det som kan spridas efter snart 3 år i Sverige och hur arbetar ni för att stoppa denna, annat än genom att neka hundar veterinärbehandling?

10. Hur anser ni att en djurägare ska uppfylla sin skyldighet att behandla ett sjukt djur om man inte blir mottagen av veterinären?

Jag ser fram emot att få svar på dessa frågor snarast så jag kan besluta hur jag ska gå vidare.

Vänliga hälsningar

Ingrid Sunding, jur kand
behjälplig vid importen av aktuella hund

<<<Tillbaka