LIKA I TULLEN ?

8/7-08

World Dog Show 2008, arrangerat av SKK, hölls på Stockholmsmässan i Älvsjö 3-6 juli.
Runt 21 000 hundar från 57 länder kom deltog.

Sverige är lyckligtvis fritt från rabies och har därför speciella regler på dispens, för hundar avseende rabiesvaccin och blodtest för att få komma in i landet. Dessa regler håller man normalt mycket hårt på.

Nu är ovannämnda utställning över och artiklar finns att läsa i tdningar. I Upsala Nya Tidning står bland annat följande att läsa:

"Väl framme i tullen ser det lite trassligt ut ett tag för det spanska sällskapet.

Passen är i sin ordning, men i Sverige har vi hårda regler för att inte få hit rabiessmitta. Hundar från länder som USA, Japan, Australien behöver inte sitta i karantän. Men det räcker inte med intyg på rabiesvaccination, utan fyra månader efter vaccinationen ska ett blodprov tas där man ser att antikroppar bildats och även ett sådant intyg ska kunna visas upp.
Det visar sig att spanjorerna vaccinerat så sent som i mars och saknar laboratorieintyget. Veterinär tillkallas, som får bedöma om hundarna ska få släppas in.
- Det är okej för den här gången, eftersom ni kommit hit för utställningen, säger veterinären Helen Loor.

Lättade fortsätter sällskapet ut i friska luften."

Många före detta gathundar kommer från Spanien och risken att få hit rabies brukar ofta poängteras. Jag tror inte att underlåtenhet att följa reglerna skulle accepteras om det gällt en blandras. Enligt reglerna ska hund med felaktiga papper antingen skickas ut ur landet, sättas i karantän eller avlivas.

Hade som skäl för undantaget angetts att "risken för att smitta ska föras in är obefintlig i detta fall", då kunde man förstå, men "...eftersom ni kommit hit för utställningen." är inget skäl som tyder på att man värnar om smittskydd. Man kan bara hoppas att det som så ofta är felciterat av tidningen.

Läs tidningsartikeln: Upsala Nya Tidning.

Även Jordbruksverket nämner att man givit snabb service genom att bevilja undantag från reglerna för hundar med papper som inte stämde överens med Sveriges importregler.

Läs Jordbruksverkets artikel.

Det kanske är fler än jag som också minns att "våra" hundars flygresa, som sker en gång, beskrivits som djurplågeri? Utställninghundarnas resa beskrivs som "flyga i bur i ett rum med belysning och behaglig temperatur i lastrummet".

Man är väl naiv om man tror att alla behandlas lika i Sverige...

Ingrid Sunding
ordf. CHANS