SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT GE EN HEMLÖS HUND EN CHANS!

Börja med att noga fundera igenom om du har möjlighet att ta hand om en hund.
Läs all information som finns på hemsidan.
Gör gärna ett allergi-test om du är minsta orolig att du, eller någon annan i famíljen, är allergisk. Det är synd om hunden måste flytta en gång till om det hade kunnat undvikas. Dessutom kan det orsaka stor sorg i familjen att behöva skiljas från hunden som man fäst sig vid.
Rådgör gärna med någon av oss på CHANS, telefon och e-mail finns nedan.

Titta på bilderna och läs beskrivningarna av hundarna.
Eftersom hälsotester görs innan hunden kan komma och det ska göras nära inpå avfärd, så kan vi inte garantera fullt ut att just den hund du fastnat för kan få komma till Sverige. Men det är mycket ovanligt att det inte går bra. För hunden är det viktigt att ha ett hem att komma till direkt då den kommer hit. Så för hundarnas skull, så de ska hinna placeras, får vi människor stå ut med denna osäkerhet.

Då Du fastnat för en av hundarna hund, så kontaktar Du Ingrid.
Telefonnummer och mailadresser finns nedan.
Diskutera gärna de olika hundarna med dem. Man ska inte bara välja efter utseendet!
De hundar som får chansen att bli "adopterade" är utvalda bland många och vi anser att just dessa skulle klara en omställning till svenskt familjeliv. Hundarnas liv på djurhemmet har inte många likheter med livet i en familj i Sverige. Det är därför nästan omöjligt att säga exakt hur hunden kommer att vara. Någon hund som verkar blyg på sheltret, kan "blomma upp" då den får ett eget hem. En annan hund som är trygg och säker på sheltret, kan behöva längre tid att vänja sig vid sitt nya liv.
De hundar som valts är alla sådana som är kontaktsökande, inte alltför tuffa, inte alltför rädda och naturligtvis de som verkar "snällast".

Då du kommit överens med oss om en speciell hund bokar vi den till dig.
Innan vi placerar en hund vill vi ha flera kontakter med den eventuella familjen, och där så är möjligt vill vi gärna göra hembesök. Det är en trygghet både för dig och för hunden. Då du bokar hunden måste du vara helt inställd på att satsa på denna hund, att ha det tålamod som krävs och inte ge upp i första taget. Men blir det verkligen problem så omplacerar vi hunden.
Du betalar in handpenning (1.000 kr) innan hunden kommer, resten betalas vid ankomst. Hunden kostar 4.000 kr, vilket är ett beräknat självkostnadespris.
Om hunden avbokas före ankomst, eller lämnas tillbaka, betalas inte handpenningen tillbaka. Om däremot hunden inte kan komma på grund av ohälsa eller andra omständigheter som inte du råder över betalas handpenningen självklart tillbaka.
Om du måste lämna tillbaka hunden ska det ske i Stockholm eller enligt överenskommelse. Alternativet är att du betalar för transporten.

Hundarna är självklart införda helt lagligt och vi följer de regler som finns.
Det innebär att hunden är:

· Vaccinerad mot rabies, leptospiros, valpsjuka och parvo
· Blodtestad vad gäller rabies, d.v.s den har tillräckligt med antikroppar i blodet.

· Avmaskad mot dvärgbandmask med godkänt preparat
· ID-märkt med micro-chip.
· Försedd med giltigt hundpass.

Dessutom är hundarna som kommer via CHANS:
· Testade med negativt resultat avseende leismaniosis och hjärtmask. (gäller Kreta)
· Testade och/eller behandlade mot erlichia. (gäller Kreta)
. Testade mot babesios.
· Alla hundar är kastrerade. Det innebär för tikarnas del att de inte löper och ej kan bli dräktiga. Livmoder och äggstockar är bortopererade.

Vad gäller hundens hälsa så kontrollerar vi så mycket vi rimligtvis kan. Trots testerna kan aldrig 100-procentiga garantier ges, men att testa är vad man rimligtvis kan göra för att minimera riskerna att en infekterad hund adopteras.
Vårt mål är självklart att alla hundar ska vara friska då de kommer och få förbli så.
Eftersom det är frågan om levande varelser så kan det tyvärr inträffa att någon hund mår dåligt.
En del smådefekter som vi i Sverige kanske vill åtgärda, men som man inte bryr sig om i andra länder, kan förekomma. Tänk på att du adopterar för att hjälpa hunden och inte för att få den perfekta "varan".

Hunden avmaskas en extra gång efter ankomst. Var noga med att plocka upp efter hunden den första tiden oavsett var du rastar den, OM rester av mask skulle finnas kvar. Det är också lämpligt att undvika kontakter med andra hundar den allra första tiden.

 
   

Ingen kan hjälpa alla.
Alla kan hjälpa någon.
Du löser inte världens problem med dålig djurhållning
genom att adoptera en hemlös hund.
Men för den hundindivid du valt
betyder det ALLT!

  © CHANS - Charity for Animals Society  
<% strSQL = "SELECT * FROM counter" Set objRS = objConn.Execute(strSQL) %> <% Session("adoption") = objRS("adoption") %> <% Session("adoption") = Session("adoption") + 1 %> <% strSQL = "UPDATE counter SET " _ & "adoption = '" & Session("adoption") & "' " _ & "WHERE ID = " & objRS("ID") objConn.Execute(strSQL) objConn.Close() %>