UPPDRAG GRANSKNING

 


Uppdrag granskning har granskat ett hundhem i Spanien, Julie Rescue. Programmet sänds imorgon onsdag 14 januari kl 20.00 i SVT 1. Läs mer här!

Länk till Julie Recues hemsida.


Hittehundsverksamhet och utländska hundar, och framför allt att de kommer till Sverige, har alltid väckt mycket känslor. Att någon verksamhet granskas är inte oväntat.

Säkert kommer mycket kritik mot hundhemmet och mot all liknande verksamhet att framföras, det visas redan i videoklippen.

Gemensamt för alla djurhem i sydeuropa är nog att det inte finns så mycket resurser som skulle behövas. Man kan inte vänta sig en standard lik den på exvis Stockholms hundstall. Men mycket annat kan man begära av både hundhem och föreningar.
Alla lagar och regler för import måste följas.
Hundar ska inte få föröka sig på hundhemmen.
Hundar ska snarast kastreras för att undvika detta.
Att ett hundhem blir något av "blandrasuppfödning" får aldrig accepteras, det hjälper inga hundar, tvärtom.
Hundars hälsa och vård måste tas på allvar och inte bagatelliseras.
Hundar som är mycket sjuka eller skadade bör få somna in istället för att plågas.
Hundar ska vara i rimligt gott skick om de ska skickas för "adoption" till andra länder. Även om man verkligen försöker hålla på detta kommer misstag att ske, men det måste undvikas så mycket som möjligt. För både hundars och människors skull. Den som "adopterar" måste vara beredd på någon skavank, men det får aldrig bli för mycket. I så fall måste föreningen hjälpa till.
En förening ska inte ta in fler hundar än man klarar av, hundar som "försvinner" i jourhem och liknande är helt oacceptabelt. Varje hund är en individ som måste tas om hand seriöst då den kommit till Sverige och behandlas med respekt även om inget hem väntar.
Och varje människa som "adopterar" en hund likaså, hon/han måste få hjälp om problem uppstår.

Alla så kallade "importföreningar", dit CHANS tyvärr räknas av många, dras oftast över samma kam. Det en förening gör, det fläckar alla. Det är synd. Det görs så mycket bra. Men tyvärr också en del mindre bra. Allt som görs i djurskyddets namn är inte bra.

Möjligheten att skicka hundar till hem i andra länder innebär ett stort ansvar för hundhemmen i Sydeuropa och andra aktuella länder. Och ett stort ansvar för oss som engagerar oss i arbetet. Vi måste inse att djurskyddsproblemen i många länder är så stora att de aldrig någonsin löses genom att hundar skickas till andra länder. Det är bara en liten bråkdel av alla som kan få den chansen. Om man verkligen vill lösa problemen i de andra länderna måste man göra det på andra sätt. Kastreringsprojekt, upplysning, utbildning. Det är inte lätt, men där bör krutet läggas.

Nej, tyvärrr är det inte lätt! Och det är inte fel att hundar får komma till Sverige, självklart inte, men hanteringen måste vara bra. Allt som görs idag är inte bra.

Se på uppdrag granskning med öppna och kritiska ögon. Säkert kommer de med en del sanningar men även med överdrifter och förvanskningar.

/Ingrid Sunding, ordf. CHANS