EMIR GÖR ETT JÄTTEJOBB

5/5-10

EMIR i Polen gör ett jättejobb för hundarna!

CHANS jobbar inte i Polen, det gör EMIR och vi hjälper dem så mycket vi kan med pengar, från föreningen och via gåvor och sponsorhundar.
Glöm inte att läsa på EMIRs svenska hemsida om vad som händer. Hanna uppdaterar mycket ofta och det finns omfattande information på svenska, mycket bilder.

Det är inte bara hundplacering utan många akuta ingripanden görs för att hjälpa hundar som lever i misär och far illa.

Läs t. ex. här!