Föreningen CHANS - Charity for Animals Society


är en svensk förening som arbetar för en bättre djurhållning i Sverige och andra länder. Vi vill förbättra djurs levnadsvillkor och stoppa grymhet mot djur.

Arbetet sker främst genom:

UPPLYSNING:
Vi vill informera om djurs villkor och försöka påverka enskilda människor, organisationer, företag och även olika politiska instanser. På så sätt hoppas vi få en större förståelse för djurs behov och värde. Vad gäller djuren i Medelhavsområdet tror vi mycket på turistens makt att påverka.
STÖD OCH INSAMLING AV PENGAR TILL OLIKA PROJEKT:
I områden med stora problem med hemlösa och förvildade husdjur, oftast katter och hundar, är det förebyggande arbetet viktigast. Därför stödjer vi lokalt arbete med att kastrera och sterilisera förvildade djur. Vi hjälper även till att samla in pengar till sådana projekt.

INDIVIDUELL HJÄLP:
Föreningen förmedlar kontakter och hjälper till vid s.k. "adoption" av hemlösa hundar för närvarande från Kreta. Vi har en stor samlad erfarenhet av detta arbete, men importerar endast ett fåtal hundar eftersom vi anser att det viktigaste är att förbättra villkoren för de hundar som aldrig får flytta.

Föreningen CHANS är en helt ideell organisation som endast arbetar med lagliga metoder. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla som vill förbättra djurens liv.


CHANS plusgirokonto för gåvor är 15 63 80-8

Adress: c/o Sunding, Slånbärsvägen 7, 6 tr
182 36 DANDERYD

© CHANS - Charity for Animals Society