TESTAMENTERA

9/3-11

Vi får ibland frågor om ifall man kan testamentera något till CHANS.
Självklart kan man det, vi blir väldigt hedrade av sådana förtroenden.
CHANS lagrar inte pengar på hög utan allt, förutom en mindre buffert, går vidare till hjälp för djur, oftast i andra länder.
Vi som jobbar i Sverige, jobbar alla ideellt, inga arvoden betalas ut. Kostnadsersättningar endast i enstaka speciella fall.

Att testamentera till en förening är stort. Fundera noga igenom beslutet. Ett testament kan dock alltid ändras eller dras tillbaka om man ångrar sig. Detta kan göras hur många gånger som helst, det sist skrivna testamentet gäller.

Vi har gjort en mall för testamente som öppnas i Word-fil. Det går självklart bra att ändra så fler kan få del av tillgångarna, allt sådant bestämmer man själv. Men formalian är viktig, annars blir testamentet ogiltigt.

Det går också bra att skriva testamente i samråd med t.ex. begravningsbyrå eller bank.

TESTAMENTSMALL