BÄTTRE FOLKHÄLSA MED SÄLLSKAPSDJUR

 

Manimalis är en fristående ideell organisation som verkar för att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter för samhället och den enskilda människan.
Den 1 juni 2009 anordnade Folkpartiet tillsammans med Manimalis, en konferens i Stockholm, kallad: BÄTTRE FOLKHÄLSA MED SÄLLSKAPSDJUR.

Något av det som togs upp var:
Sällskapsdjurens betydelse i vården i Sverige samt internationell forskning,
Servicehundar,
Djur i terapi med bland annat autistiska ungdomar,
Allergi och problemet med den,
Djursportens ekonomiska betydelse i samhället....

Hela konferensen sändes på SVT24 och kan ses på nätet.
Sändningen är uppdelad i 4 delar.

Mycket intressant var avsnittet om allergi av Agnes Wold, allergiforskare. Det börjar 25 minuter in i detta avsnitt, nr 3.

CHANS representerades på konferensen av Ingrid Lingmark och Ingrid Sunding.