HEMLÖSA DJUR I EUROPA
- PROTESTERA -

3/3-11

På Europas gator finns miljoner hemlösa sällskapsdjur.
Miljoner sådana djur dör varje år en kvalfull död, antingen ute på gatorna genom förgifting, plågeri eller allmänna umbäranden. Eller så dör de, med mer eller mindre aktiv hjälp, på de otal "djurhem" som i verkligheten är dödsläger. Gatorna rensas i flera länder från främst hemlösa hundar, eftersom människan mår dåligt av att se "människans bästa vän" fara illa på gatorna. Därför finns i flera länder dessa dödsläger, där människor mot betalning håller hundar inspärrade.

De flesta länder har djurskyddslagstiftning, EUs "Lissabonfördrag" från 2009 ska också skydda djuren, men i verkligheten fungerar det inte. Djuren far lika illa som tidigare.

Skriv på organisationen Ärtze für tieres (läkare för djur) petition riktad till EU.

Till petitionen: http://www.eu-protest1-en.aerztefuertiere.de/

Till Ärtze für Tieres hemsida