CHANS - CHarity for ANimals Society

Du kan bli fadder för en hund hos Gundi på Kreta. Tidigare även hos Ingegerd Öhman, men hon är numera hemflyttad till Sverige.


Hos Gundi På Kreta


Gundi Kumi är en av våra allra första kontakter på Kreta. Hon kommer från Tyskland, men har bott på Kreta i många år. Förut arbetade hon på Noahs Arks hundhem men är sedan några år pensionär. Gundi har dock fortsatt engagera sig för de hemlösa djuren. Hon har alltid haft ett litet hundhem hemma, hundar som varit besvärliga, skadade, rädda, eller av annan anledning inte passat in på det stora hundhemmet, har fått en fristad hos Gundi. Hon har alltid runt 15 hundar hos sig. Många gamla och skröpliga som hittats ute på gator eller i naturen, har fått en sista tid, lång eller kort, hos Gundi. Man kan säga att Gundi har ett litet pensionärshem för övergivna hundar. Gundi bor på landet utanför Chania. Hon har ett litet hus och en stor tomt där hundarna lever lösa. Några få utvalda får sova inne på nätterna. Ibland går hon ut på promenad med hela flocken lös. Det finns ibland någon hund eller katt som är så skygg att den inte går att fånga. Då har den fått mat utanför tomten och ibland levt där i närheten länge innan den vågat sig fram på riktigt. Gundi kan tack vare sina tyska kontakter, skicka en del hundar till hem i Tyskland, men det är svårare att hitta bar hem numera så många blir kvar länge.