LÄNKAR  
     
 

WorldAnimal Net

 
 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

 
 

Jordbruksverket

direkt till sidan: Djur och veterinär

 
 

Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU

 
     
Länksidorna finns för att Du som besökare ska hitta till andra intressanta hemsidor.
Vi gör ingen bedömning eller värdering av sidorna. Det är upp till varje besökare att bilda sig en uppfattning om de sidor man besöker.
     
 

Djurhem och djurskyddsorganisationer
i andra länder

 
 

Utländska omplaceringshundar

 
 

Svenska omplaceringshundar

 
 

Svenska djurskyddsorganisationer

 
 

Katter

 
 

Svenska hästar

 
 

Övriga organisationer

 
 

Övriga djur

 
 

Privata hittehundsidor

 
 

Övriga hundsidor

 
 

Foder, hälsa o dyl.

 
 
 
Saknar du länk till någon bra och viktig sida så meddela via mail. Ingrid@chanshund.com
Om någon hemsida finns med som inte vill vara med så meddela.
 

© CHANS - Charity for Animals Society

<% strSQL = "SELECT * FROM counter" Set objRS = objConn.Execute(strSQL) %> <% Session("lankar") = objRS("lankar") %> <% Session("lankar") = Session("lankar") + 1 %> <% strSQL = "UPDATE counter SET " _ & "lankar = '" & Session("lankar") & "' " _ & "WHERE ID = " & objRS("ID") objConn.Execute(strSQL) objConn.Close() %>