DJURENS EGET SKYDDSHELGON

Franciskus av Assisi "Den helige Franciskus" är djurens skyddshelgon.

Han föddes 1182 och var son till en rik klädeshandlare. Hans riktiga namn var Giovanni Bernardone, men snart började fadern som älskade frankernas land, kalla sonen Franciskus.
Sina första 20 år levde han ett lättsinnigt rikemansliv. Efter att ha tillfångatagits under ett härnadståg och hållits fängslad i staden Perugia i ett år, blev han svårt sjuk och kom på andra tankar. Han genomgick en svår andlig kris och "förmälde sig sedan till fattigdomen". Resten av sitt liv ägnade han åt att hjälpa fattiga och sjuka. Han avstod från alla ägodelar och klädde sig som en fattig tiggare.
Han kallade sig "Guds lille fattige" och gick ut att predika om friden som övergår allt förstånd och ett liv i Kristi efterföljd.. Han gisslade sig med ett grovt rep om han kände sig ansatt av frestelser.
Många människor, både präster och icke präster följde Franciskus och han lärde dem att i ödmjukhet leva ett enkelt och fattigt liv.
Franciskus ordensregler stadfästes av påven 1223.
Sommaren 1224 blev han stigmatiserad (fick Kristi sårmärken) på Alvernaberget. Han var sedan mycket sjuk och i slutet av sitt liv blev han nästan blind. Plågad av sjukdom och råttor diktade han sitt mästerverk, Broder Sols lovsång.
Allmänt känd är Franciskus kärlek till allt levande, som han kallade för sina bröder och systrar. Han gick ofta ut till fåglarna som satt i träden och predikade för dem. De satt stilla, tysta och andäktiga och flög inte iväg ens om hans kåpa rörde vid dem. Han hade länge ett lamm som följde honom överallt, till och med in i kyrkan och som knäböjde på hans befallning.
Franciskus besökte Spanien och Frankrike och gjorde missionsresor till Palestina och Egypten och predikade evangelium för muhammedanerna.
1226 dog han i största fattigdom utan några jordiska ägodelar.
Han är begravd i San Franciskus gravkyrka i Assisi.

1228 kanoniserades han av Gregorius IX och blev därmed utsedd till djurens beskyddare.
Den Helige Franciskus avbildas tillsammans med fåglar och ofta med lammet vid sin sida.
Denna målning, "Den Helige Franciskus predikar för fåglarna", är målad av Taddeo di Bartolo (1362-1422).

I den gamla helgonkalendern, som utgör stommen i almanackans namnlängd, har Den Helige Franciskus 4 oktober som sin dag.

Utdrag ur 1:a Moseboken, 1:a kapitlet, bibelns skapelseberättelse.
…………………………………………………
19 Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen.
20 Gud sade: ''Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet.''
21 Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott.
22 Gud välsignade dem och sade: ''Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden skall fåglarna föröka sig.''
23 Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen.
24 Gud sade: ''Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter.'' Och det blev så. 25 Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott.
…………………………………………………

Därefter skapades människan.

© 2000,2001 CHANS - Charity for Animals Society