STRESSADE HUNDAR

 
Tyska originalets titel: Stress bei Hunden
Text av Martina Nagel och Clarissa v. Reinhard 2003
Översättning av Görel Swedrup 2005
Granskning av Anders Hallregn
Förlag: ICA bokförlag
ISBN: 91-534-2553-7

Recension av Henrietta Manner 051019

Så äntligen har det kommit ut en bok på svenska om stress specifikt hos hunden. Det finns dåligt med böcker om stress hos djuren i överlag, den som hittills funnits och endast behandlat djurens stress är ju Per Jensen bok: Stress i djurvärlden.
Boken Stressade hundar är mycket enklare och börjar med att beskriva på ett kortfattat sätt hur hormonerna påverkar varandra och hur det i sin tur påverkar kroppen. Efter det kommer en lista på de olika sätt som vi kan märka på hunden att den kan ha blivit stressad. Därefter går man genom vanliga saker som kan orsaka stress hos våra hundar.
Efter följer ett kapitel om den enkätundersökningen som författarna har gjort om stress hos hundar och resultaten från den. Så klart ger den ju bara en fingervisning av en möjlig verklighet (i Tyskland), för att kunna statistiskt säkerställa sådana resultat skulle många fler undersökningar behöva göras. Nu blev jag mycket inspirerad av att försöka kanske genomföra något liknande här.
Vi får veta hur undersökningen gjordes, vilka frågor som ställdes och resultatet presenteras genom siffror och diagram, samt en tolkning och möjliga orsaker till de ibland överraskande resultaten.
I slutet följer några fallbeskrivningar av hundar som kommit till författarna för problemanalys. En liten beskrivning först på hundens bakgrund och hur problemen har yttrat sig. Därefter följer en beskrivning av det antistressprogram (ASP) som författarna har satt ihop för respektive hund, samt en kort beskrivning hur behandlingen gick sedan. Speciellt i det första fallet av Diego är det så uppenbart att den hunden var stressad till MAX att det är helt ofattbart att ingen har reagerat tidigare för att motverka detta, tvärt om har de tidigare tränarna bara ökat stresspåverkan på stackars hunden.
Vi får även ta del av det frågeformulär som författarna använder sig av i en sådan utredning.

Allt som allt är det en positiv upplevelse att läsa boken, även om det gick väldigt fort då boken bara är på 131 sidor av text. För mig som inte jobbar professionellt med hundar eller har genomgått någon av yrkesutbildningarna inom problemhundsutredning fann jag själva undersökningen och frågeformuläret för utredning intressant. Annars var det inte jätte mycket nya kunskaper direkt, men så har jag även försökt lära mig så mycket som möjligt om stress utan att jag har gett mig på den engelskspråkiga litteraturen. Ett och annat nytt stressymptom fann jag och i andra sidan saknade jag några. Men en sådan lista kan man ju egentligen göra hur lång som helst då alla hundar är individer och reagerar olika.
En bra bok i mitt tycke. Speciellt för den breda hundägande allmänheten! Det är viktigt tycker jag att allt fler ska bli mer medvetna om att så mycket av våra problem med våra hundar egentligen orsakas av stress eller bottnar därifrån många gånger. Samtidigt kan jag tänka mig att för dem som är väl inskolade i olika beteendeproblem och kanske redan jobbar med just ägare och deras hundproblem (observera jag skrev inte "problemhundar") eller tränar hundekipage kan denna bok kännas lite tunn. Men och andra sidan är det lätt att skriva långa ingående överläggningar om stresshormonerna och deras påverkan på varandra sida efter sida utan att man för den skull skulle få veta så mycket mer hur stress påverkar våra kroppar och beteende. Så även för den mer inskolade eller inlästa läsaren tycker jag att denna bok fungerar bra som en påminnelse - det är ju så lätt att glömma bort sig!

Ordet stress har ju många olika innebörder för olika människor och inte ens de inom stress forskande har kunnat komma överens om en alltomfattande betydelse för ordet "stress". För mig betyder dock ordet "stress" den fysiska biologiska processen som en specifik upplevelse eller olika yttre påverkan sätter igång hos en individ. Kroppen reagerar likadant på hot, rädsla, glädje och upphetsning t ex. Därför har man talat om båda positiv stress och negativ stress. Även där går åsikterna isär - ifall det verkligen finns något som heter "positiv" eller "negativ" stress. Enligt några forskare gör det det och enligt en del andra gör det inte det.
Att vara stressad är att vara under påverkan av stresshormonerna. Det är ju det stress egentligen handlar om - en biologisk process i kroppen till följd av en verklig känsloyttring eller av ett upplevt hot genom vilket individen måste på olika sätt ge utlopp för den inre processen, med andra ord vi kan börja se symptomen på stressen. Även som det står i boken är det svårt att sammanställa en helomfattande lista på alla de eventuella symptom som våra hundar kan ge uttryck för vid stress. Lika viktigt är det att komma ihåg att dessa symptom eller beteenden kan betyda olika hos olika individer och i olika situationer. Med andra ord är det alltid lika viktigt att lägga ihop summan av hundens hela nuvarande livssituation, dess bakgrund, själva situationen då beteendet yttrar sig och tänka på resten av hundens signaler för att man ska kunna göra rätt tolkning på hundens beteende. Jag har dock kommit att märka att det är mer vanligt att vi inte sätter hundens beteende samman med att den eventuellt är stressad utan istället försöker vi hitta alla möjliga andra förklaringar till beteenden och reaktionerna (eller saknaden av dem). Även om det idag är mer vanligt att vi hundägare har börjat likvärdiga våra hundar med oss människor och därmed se att vi alla är lika påverkbara av vårt samhälle idag och att livet i detta innebär ofta oresonligt många stressfyllda tillfällen, speciellt för hunden - kanske just för att vårt samhälle liknar då verkligen inget av det som hunden är etologiskt anpassad till. Det sista århundradets utveckling av civilisationen har gått så fort att inte ens vi människor har hängt med. Hur upplever då egentligen våra hundar det!

<<<Tillbaka