DJURSKYDD
     
 

 

ITALIEN - AWL

POLEN - sammanställning

GREKLAND
- Vad är sant?

Djur i Grekland - sammanställning

Gundis arbete på Kreta

Nicoles arbete på Kreta

Ingegerds arbete i Chania

Ellas arbete i Mirtos

Om smuggling

Brasilien

Kedjefångar på Kreta

  Varför ska vi hjälpa djur utomlands?

Viktiga svenska regler om djurhållning

Hund i varm bil

De 102 hundarna i Dorotea

Taggar runt halsen

Djurens situation i medelhavsområdet

 
     
<% strSQL = "SELECT * FROM counter" Set objRS = objConn.Execute(strSQL) Session("djurskydd") = objRS("djurskydd") Session("djurskydd") = Session("djurskydd") + 1 strSQL = "UPDATE counter SET " _ & "djurskydd = '" & Session("djurskydd") & "' " _ & "WHERE ID = " & objRS("ID") objConn.Execute(strSQL) objConn.Close() %>