LACEYs fond - för djur på flykt


22/12 2015

Bakgrund:

Hösten 2015 har skakat om hela Europa och har för Sveriges del inneburit stora flyktingströmmar. I den strömmen finns också en del sällskapsdjur med. I november var vi många djurvänner som upprördes över hanteringen av hunden LACEY från Syrien, som efter två års flykt med sin familj, hastigt avlivades i Sverige då hon saknade de importhandlingar som krävs. Paret som ägde hunden fick ingen rimlig möjlighet att bestämma sig för att sätta henne i karantän. Språksvårigheter och tolkproblem förelåg. Polisen tog hunden och den avlivades, test gjordes sedan som visade att hunden inte hade rabies. Ägarna säger efteråt att de hade haft råd att bekosta karantän.
Sverige har mycket stränga regler för att skydda oss och våra djur mot rabies. Våra regler är okända för de flesta från andra länder, många tror att ett hundpass från varje annat land gäller för att få komma hit. Sverige är fritt från rabies och så vill vi självklart ha det. Men hanteringen av en felaktigt införd hund eller katt ska inte behöva spåra ur på grund av att man inte vet om det finns pengar. Många blev illa berörda av LACEYs tråkiga slut, reaktioner från utländska organisationer och privatpersoner har också kommit.

LACEYs fond – för djur på flykt

CHANS har därför startat en fond för att kunna rycka in med ekonomisk hjälp om fler fall dyker upp. Vi har kontakt med Jordbruksverket och ska få veta om hjälp behövs. Fonden ska kunna bekosta en första tid, kanske 1 vecka, i karantän. Under den tiden ska ägaren få möjlighet att fundera igenom situationen och se över sina ekonomiska möjligheter.
Ingen ska behöva få se sitt djur avlivat utan att förstå vad som gäller, utan att få ta ett ordentligt farväl om det blir aktuellt. Fonden ligger inom CHANS, alla inkomster och utgifter redovisas öppet här på hemsidan www.chanshund.com
Hur stort behovet blir vet vi inte, hur mycket vi kan hjälpa beror på hur mycket pengar vi får in till fonden. Ni som vill bidra, betala gärna in ett bidrag till CHANS pg 156380-8 och ange LACEYs fond.

CHANS insamlingspolicy

Vi kommer inte att ansöka om 90-konto för fonden eftersom det är för dyrt.
Minsta årsavgift till Svensk insamlingskontroll är 5.000 kronor. 90-konto kräver att minst 75 % av insamlade medel ska gå till ändamålet. Det är alldeles för lite. För CHANS gäller som vanligt att 100 % av insamlade medel går till angivet ändamål. Så om pengar skänks till LACEYs fond, då går hela summan dit. Vi kommer aldrig ens i närhetan av några 25 % i administrationskostnader.
Vi har inga lokalkostnader, inga arvoden, i undantagsfall skulle någon kostnadsersättning kunna betalas ut, men det har inte hänt ännu.

Vi har 3 kontaktpersoner för fonden om du har frågor.
Eva-Christine Bergström, ecbergstrom@gmail.com, 070-2823262
Hanna Michnik, hanna.michnik@gmail.com 076-8391753
Ingrid Sunding, ingrid@chanshund.com, 070-4384999

LACEYs fond - för djur på flykt
pg 156380-8CHANS tackar nedanstående givare som hjälpt till genom gåvor till LACEYs fond.
Denna förteckning innehåller gåvor till fonden. Senaste gåva står överst.

Under gåvolistan kommer att finnas lista över de pengar vi skickar, då det blir aktuellt.

Elisabet B. - Stockholm - 300 kr
Ingrid A. - Knivsta - 250 kr
Lillemor C. - Sollentuna - 500 kr
Ann Ö - Stockholm - 350 kr
Hanna M. - Olofstorp - 300 kr
Eva-Christine B. - Älvsjö - 300 kr
Tigra o Cameron - Östersund - 200 kr
Anonym givare - 3.000 kr


CHANS plusgirokonto för gåvor är 15 63 80-8
Adress: c/o Sunding, Slånbärsvägen 7, 6 tr 182 36 DANDERYD