CHANS - CHarity for ANimals SocietyCORONAVIRUSET OCH SÄLLSKAPSDJUREN
Maj 2020. Mitt i Cornapandemin
Det finns inget som tyder på att våra hundar eller katter är en del i pandemins smittspridning. Så här skriver SVA: ” Det finns enstaka rapporter som tyder på att SARS-CoV-2 kan överföras från människa till exempelvis hund och katt. Det finns också rapporter som tyder på att katter under vissa omständigheter kan utveckla övergående sjukdomssymtom. Med, bland annat, anledning av dessa rapporter har SVA fått frågor om analyser av SARS-CoV-2 i prover från djur. SVA:s bedömning är att den pågående covid-19-epidemin drivs av smittspridning mellan människor och att eventuell smittspridning som sker från djur är försumbar.”
LÄNK TILL SVA:S TEXT.

FALSKT rykte: Gathundar kan ha spridit det nya coronaviruset.

SVT och andra sprider det falska ryktet.
De flesta av oss litar på SVT och läser kanske bara rubriken. Gathundar är en tacksam måltavla för dem som vill hitta en annan orsak till smittan än människan. Den som läser forskningsrapporten ser dock att detta är falskt alarm.
Hundar nämns i 2 sammanhang: att Covid-19 påminner om coronavirus hos hundar, och att av den anledningen är hundens coronavirus värt att studera. ”genomes from canine coronaviruses (CCoVs), which had caused a highly contagious intestinal disease worldwide in dogs (Le Poder, 2011; Pratelli, 2006), have genomic ICpG and GC% values similar to those observed in SARS-CoV-2 and BatCoV RaTG13 (Fig. 3A).”
”...This suggests the importance of monitoring SARS-like coronaviruses in feral dogs in the fight against SARS-CoV-2.”

Det nya coronaviruset är en fråga för människor.

Coronavirus är en mycket stor grupp av virus med olika farlighetsgrad för olika levande varelser.
Det finns mycket att läsa på SVAs sida.
Det är viktigt att skilja på de olika virusstammarna. Bara en orsakar covid-19 som är aktuellt nu.

En orsak till att diverse felaktigheter sprids angående forskning om corona och covid-19, är att forskningsrapporter angående corona gjorts tillgängliga för alla på ett nytt sätt. Normalt publiceras färdiga genomarbetade resultat. Men g'ller det corona så kan vem som helst läsa ofärdiga rapporter och utkast. Det gör att tex journalister kan hitta intressanta vinklingar och se till att de får spridning innan forskningen är färdig. Därför kommer vi nog att få läsa flera direkta felaktigheter, var mer kritisk än vanligt. .

...........................................................................................................................................................................