CHANS - CHarity for ANimals SocietyLIZZIE SÖKER HEM
LIZZIE har bott hos Ingegerd en längre tid. Ingegerd hittade henne tillsammans med några andra valpar, vid en sopcontainer. Deras ålder uppskattades då till 5 veckor. Ingegerd tog hand om dem, de andra fick hem och nu är bara LIZZIE kvar. Hon är runt 10 månader nu, ca 45 cm hög och väger runt 10 kg. Hon är en smal hund.
LIZZIE kom till Sverige 6 juni tillsammans med BETTY, och bor nu i jourhem utanför Stockholm. Hon bor med BETTY och andra hundar och det går jättebra. De grekiska tikarna har aldrig träffats innan resan, men de tydde sig genast till varandra. Båda är ganska försiktiga och det var nog skönt att ha en speciell kompis att söka stöd hos. Nu har de blivit tryggare, LIZZIE har ju, förutom de allra första veckorna, växt upp hos Ingegerd och hennes hundar. Hon har aldrig blivit illa behandlad och har nog inget "skumt" med sig i bagaget, men inte fått så mycket miljöträning. I jourhemmet är det mer spännande med promenader och chans attträffa andra djur och människor. Det går bra, men lite försiktig ska man nog vara i början, tycker LIZZIE.

Hon söker kontakt och är mycket tillgiven. Vi söker ett hem för LIZZIE där man verkligen är intresserad av att göra det bästa för hunden. Ingen småbarnsfamilj, och det beror inte på att LIZZIE verkar opålitlig, men hon måste vara viktigast och inte stressas i onödan. LIZZIE har inte visat minsta tecken till aggressivitet eller att nafsa.

LIZZIE är 10 månaderr gammal, ca 45 cm hög och väger runt ungefär 10 kg.

Är du intresserad av LIZZIE? Maila ingrid@chanshund.com för en första kontakt.

Eller ring mig på 070-43 84 999.
LIZZIE är testade negativt mot erlichia canis, hjärtmask, babesios och leishmania.
Hon är självklart ID-märkt, har pass och har kommit till Sverige enligt gällande regler.
LIZZIE är inte kastrerad ännu. Men det ska göras genom CHANS.
Trots att det inte längre är lagkrav, är hon avmaskade mot rävens dvärgbandmask i samband med resan hit.

Att adoptera LIZZIE kostar 4.500 kr.

Bilderna nedan är från Kreta. Fler kommer så småningom.