CHANS - CHarity for ANimals Society


CHANS TACKAR!

CHANS tackar nedanstående givare som hjälpt till genom gåvor till föreningen, djurhemmen eller särskilt angivna ändamål. Denna förteckning innehåller gåvor 1 januari - 31 december 2021. Senaste gåva står överst.

Under gåvolistan finns lista över de pengar vi skickat.

Eva-Christine B. - Älvsjö - 200 kr - Kosovo
Susanne L. - Venjan - 500 kr - Kosovo
Marie O. - Bromma - 75 kr - fadderhund AnniCHANS plusgirokonto för gåvor är 15 63 80-8

TACK alla ni som skänkte bidrag under 2020!

CHANS SKICKAR!

Nedanstående bidrag har under 2021 skickats via CHANS till dem vi hjälper.
Vi glömmer inte att det är tack vare er medlemmar, gåvogivare och sponsorer, vi kan skicka pengarna.
De ibland udda beloppen beror på valutaväxling.

14/1 5.006 kr till Unas shelter, Montenegro